Symposium: Migrants and movements – transnational perspectives on labour history


International Symposium
8th and 9th of February 2007
Labour Movement Archives and Library, Stockholm

Programme

Thursday February 8th
11.00 Registration | Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
13.00-13.15 Welcome and practical information | Chair: Karl Molin
13.15-13.45 Hidden Variables, the V-effect, and Labour Movement Histories | Marcel van der Linden
13.45-14.15 Preparing the time after Hitler: German trade unionists in Swedish and British Exile | Michael Schneider
14.15-14.45 Radical Exiles, Earthy Militants, Transnational Female Subjects: Gendering Italian Worker’s Internationalism in Canada and the US | Franca Iacovetta
14.45-15.15 Coffee
15.15-17.00 Migrants and movements, new perspectives on labour history? | Discussants, Lars Ekdahl, Lars Olsson, Ulla Wikander, Klas Åmark. Chair: Yvonne Hirdman
Evening programme
18.00-18.45 Walter Kempowski: Ekolodet. En scenisk läsning med Teater Tribunalen | I samarbete med Goethe Institut, Stockholm och Teater Tribunalen | In Swedish
18.45-19.45 Pär Frohnert, Yvonne Hirdman och Claudia Lenz diskuterar Kempowskis kollektivdagboksmetod, ordförande Gunnela Björk
20.00 Dinner at LO, Barnhusgatan 18
Friday February 9th
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
9.30-10.30 Folk i rörelserna – transnationella perspektiv på arbetarrörelsens historia |
Ordförande: Gunnela BjörkHögerpopulism som arbetar- och underklassrörelse i Europa. Nytt perspektiv på det gamla fenomenet ”borgerlig arbetarklassröstning”? | Henry Petterson
Från Brandt och Kreisky till Schröder och Blair – den tredje vägens konstellationer och Sverigebilden | Jenny Andersson

Om nyttan av forskning kring facklig internationalism | Jonas Sjölander

10.30-11.00 Kaffe
11.00-11.30 Kommentar av Mary Hilson
11.30-12.00 Diskussion
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.40 Folk i rörelse – nya perspektiv på migration och flyktingskap | Ordförande: Ulf Jönson

Exil och identitet: den ungerske socialdemokraten Vilmos Böhm | Attila Lajos

Samma flyktingar nu som då. Om judar, Kosovoalbaner och det tysta samförståndet i svensk flyktingpolitik | Ola Larsmo

13.40-14.00 Kommentar av Klaus Misgeld
14.00-15.00 Avslutande kommentar av Silke Neunsinger och diskussion
15.00 Kaffe