Vårt biblioteksmaterial är uppställt i löpnummerordning


Flera saker särskiljer vårt bibliotek från andra. Två konkreta skillnader märks i uppställningen: vårt material står i stängda magasin och efter löpnummer på hyllorna.

En rad löpnummer ur 67-serien

På folkbibliotek, till exempel, kan du i regel själv söka upp hylla O, stå där och ögna dig genom Samhälls- och rättsvetenskap och på så sätt avgöra vad biblioteket har i ämnet. Klassifikationen och placeringen sammanfaller. Så är det inte hos oss.

Vi sorterar materialet efter löpnummer (”numerus currens”), tätt stående på hyllorna eller i kartonger. Böcker om fullkomligt olika ämnen står intill varandra i långa rader. Detta gör att vi kan utnyttja varje tum av hyllan maximalt. Rätt bok hittas genom sökning i katalogen, där vi givetvis har katalogiserat boken efter ämne.

Stängda magasin

Detalj av vår s.k. 67-serie.Det finns bibliotek, bland annat på universitet och högskolor, som kombinerar löpnummersystem med öppna magasin. Låntagaren söker upp boken i katalogen, noterar placering/löpnummer och går sedan själv och hämtar boken.

Av olika anledningar kan vi inte använda den metoden. Våra magasin är såpass komplexa och löpnummerserierna så utspridda att det snarare skulle försvåra än förenkla. Dessutom går det inte av säkerhetsskäl.

Kort om några av våra löpnummerserier

På böcker sitter löpnumret nertill på ryggen.Vi har flera olika löpnummerserier, i första hand baserade på typen av material: böcker, folianter (stora böcker), broschyrer etc. Du kan se de olika varianterna under rubriken Uppställning vid exemplaruppgifterna för materialet i vår katalog Kata.

Rent fysiskt ser du löpnumret på de ex libris-etiketter som sitter på framsidan av en broschyr eller på insidan av pärmen i en bok. Böcker har också löpnumret långt ner på ryggen.

Löpnummer för böcker:

 • ”Gamla serien”: 1 – 40 000 (cirka).
 • 67-serien, påbörjades 1967: 67/1 – 67/23 399.
 • 08-serien: påbörjades 2008.
 • Q-serien, folianter: Q 1 – Q 2 200 (cirka).

Löpnummer för broschyrer:

 • ”Gamla serien”: Br 1 – 28 800 (cirka).
 • Br67-serien, påbörjades 1967: Br67/1 – Br67/7529.
 • Br08-serien: påbörjades 2008.
 • BrQ-serien, broschyrer i storlek A4 och större: BrQ 1 – BrQ 360 (cirka).

Så funkar det praktiskt

Du hittar en bok som du vill låna i Kata. Du gör en reservation och omedelbart har vårt lånehanteringssystem fångat upp din beställning. Inför nästa hämtning ur magasinen skriver vi ut inkomna reservationer, oftast en liten bunt, och ger dem till vår vaktmästare som hämtar materialet. I regel kan du låna boken över disk strax senare.

Fördelar med löpnummersystem

 • Extremt platseffektivt.
 • Snabbt och enkelt.

Krav som löpnummersystemet skapar

 • Kräver yttersta noggrannhet vid återställning, annars riskerar boken att ”försvinna” i mängden.
 • Kräver mer av katalogen. Den blir ju den enda egentliga ingången till materialet för dig som biblioteksanvändare, som inte tillåts strosa omkring bland hyllorna. Det vill säga: vi måste göra ett gott katalogiseringsarbete och göra det enkelt för dig att hitta det du är ute efter.

Men i referensbiblioteket kan du ”browsa”

Slutligen måste nämnas att vårt referensbibliotek är ett undantag från det ovannämnda. Visserligen använder vi ett delvis egenkonstruerat uppställningssystem, men här kan du ändå stå framför hyllorna med nacken vinklad och ögna genom ett urval olika ämnen.

Som i ett ”vanligt” bibliotek.

Tips på vidare läsning