Så här arbetar vi

Läs om hur vi jobbar, praktiskt och teoretiskt. En titt bakom kulisserna för att se våra mångskiftande arbetsuppgifter.


Varje år tar vi emot ungefär 250 hyllmeter arkivmaterial. Visst är nytt och visst är tillägg till tidigare inlämnat material. Innan en forskare kan hitta i materialet arbetar vi igenom och bringar ordning i det.

Så ordnas småaccessioner
Broderade respektive målade fanor och standar förvaras på olika sätt. Gemensamt för dem är att de mår bäst i en mörk miljö med jämn temperatur.

Så förvarar vi fanor och standar