Få inblick i ARABs arbete genom att läsa årsberättelsen


Detalj från omslaget av ARABS årsberättelse 2019.
Detalj från omslaget av ARABS årsberättelse 2019.

Hur många arkiv har förtecknats, vilka seminarier och konferenser har arrangerats, hur många böcker har lånats ut och hur mycket arkivmaterial har kopierats på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek under året? Genom att läsa institutionens verksamhetsberättelse får du en inblick i vårt arbete.

Att läsa Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhetsberättelse och årsredovisning är ett utmärkt sätt att ta reda på mer om vår verksamhet.  Vi berättar om arbetet som medarbetarna på institutionen utför och om större händelser som påverkat verksamheten. Här finns även statistik över accessioner, arkivbeställningar, boklån, besökare på webb och sociala medier med mera.

På länkarna nedan hittar du institutionens verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Saknar du något material eller har frågor, ta kontakt med oss.

Årsberättelse

Årsredovisning