Anna studerar Moa Martinsons journalistik


Anna Hoyles, lärare för vuxna med förståndshandikapp samt doktorand vid Lincolnuniversitetet.

Anna Hoyles

Hej Anna, hur hittade du hit till oss?
— Det är det självklara stället att komma till när man ska studera svensk arbetarhistoria. Särskilt bra för mig är tidningsarkivet, men också att så mycket av det jag behöver finns på samma plats.

Vad specifikt kring Moa Martinson studerar du?
— Hennes journalistik mellan 1922-1933 och den politiska bakgrunden till hennes skrivande.

Kan du nämna något som du tycker är viktigt att säga om Moa Martinson, eller hennes författarskap?
— Moa Martinson var aldrig rädd för att ta debatter och skriver alltid rakt och passionerat. Hon är välläst men skriver lättillgängligt. Mer än 90 år efter att hon skrev sina artiklar är det fortfarande ett nöje att läsa dem. Jag önskar att fler skrev så idag.