Tre frågor

Miniintervjuer med besökare, forskare, personal och andra som är hos oss eller bara råkar passera förbi.