Materialinlämning av Stockholms murares begravningskassa


Leif Jansson har lämnat in en accession till Stockholms murares begravningskassas (försäkringsförening) arkiv. Han var dessutom en av våra allra första besökare efter att vi åter öppnat i Flemingsberg.

Vem är du?

Leif Jansson. Har tidigare arbetat som förbundssekreterare i Svenska byggnadsarbetareförbundet men är numera pensionerad.

Leif Jansson Foto: Lâle Svensson

Leif Jansson. Foto: Lâle Svensson

Hur hittade du till oss?

Jag har ”alltid” känt till ARAB men inte haft tillfälle att använda arkivet/biblioteket tidigare. Jag var med på invigningen i lördags (10 november 2012). Kanske kan det bli tillfälle till besök och forskning framöver?

Vilket är ditt ärende här idag?

Jag ska lämna in material från Stockholms murares begravningskassa (försäkringsförening) som grundades 1936 och trädde i likvidation 2011. Föreningen har lämnat in material till ARAB tidigare. Det som lämnas in nu innehåller handlingar från 1970 och fram till likvidationen. Här finns uppgifter om murarnas ”egen” semesterö Gistholmen i Stockholms skärgård. Jag har skrivit en kort historik över kassan från 1936 och 75 år framåt som också lämnas in med materialet idag.