”Man sparar tid på att börja läsa verksamhetsberättelserna”


Jenny Jansson. Foto: Lâle Svensson.

Jenny Jansson. Foto: Lâle Svensson.

Jenny Jansson, doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Vad är det du studerar?
— Jag undersöker hur LO under 1920- och 1930-talen använde sig av folkbildningsinstitutionerna (främst ABF) för att forma en organisationsidentitet inom LO-kollektivet som tog sin utgångspunkt i reformismen. Detta blev ett sätt för LO att distansera sig från vänsterorganisationerna och att etablera stöd för socialdemokratin bland gräsrötterna.

Har du hittat det material som du hoppades hitta? Kan du ge ett exempel på bra källor, ur ditt perspektiv?
— Jag har hittat ungefär det jag hoppats på. Framför allt har personarkiven varit användbara.

Kan du dela med dig av något särskilt spännande du hittat under dina studier? Något annat du vill tillägga eller tipsa om?
— Per-Albin Hanssons bror Sigfrid Hansson tycks ha spelat en mycket viktig roll för LO:s utveckling under 1920-talet. Man sparar tid på att börja läsa verksamhetsberättelserna.