Seminarium: Global arbetarhistoria


Upptaktsmöte för en ny seminarieserie som arrangeras i samarbete mellan ARAB och Historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola.

Håkan Blomqvist, Lars Ekdahl och Silke Neunsinger ansvarar för serien och inleder med mötet med korta föredrag om behovet av diskussioner och forskning om global arbetarhistoria i Sverige samt presenterar aktuella projekt. Under våren planeras ett antal föredrag med bland annat Verity Burgmann (Melbourne University), Göran Rydén (Uppsala Universitet) och Shelton Stromqvist (The University of Iowa). Under hösten kommer det att ges möjlighet till presentation av nya projekt inom området och till gemensamma litteraturseminarier. Mer information om kommande seminarier publiceras så snart datumen är satta.

Seminariet kommer att efterföljas av en paus mellan klockan 17.00 och 18.00. Vi bjuder på kaffe och smörgås men behöver din anmälan. Hör av dig till ana.duran[snabel-a]arbark.se senast den 20 mars om du vill ha en smörgås.

Nästa seminarium, Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering fortsätter klockan 18.00.

Plats : Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2, Huddinge