Tommy Steele i Flammans arkiv


Ibland ramlar vi över bilder i arkivet som vi inte hade väntat oss att finna just där. Bilden nedan är ett sådant exempel. Läs mer om Flammans arkiv och den möjliga bilden på Rod Stewart. Eller föreställer bilden en helt annan artist?

Årtalet och motivet för nedanstående bild illustrerar väl det detektivarbete som ibland måste företas när det kommer till hanteringen av fotografier i arkiv. Vem är det som figurerar på bilden? På baksidan står informationen ”Stewart 19 apr 1968”, men ibland man inte så noga veta. Var det egentligen den 25:e april då Stewart lär har spelat i Stockholm, eller kommer bilden från den 19:e april från konserten i Köpenhamn? Vem var det dessutom som tog bilden?

I just detta fall rör det faktiskt inte alls om Rod Stewart, utan fotografiet föreställer Tommy Steele. Detta uppdagade vi efter att trogna följare på Facebook hörde av sig och dessutom hittade länkar till Stockholmskällan med ett fotografi föreställande Steele. Stockholmskällans fotografi är i sin tur taget från samma tillfälle som vårt fotografi, av fotograf Jan Ehnemark, då verksam för Svenska Dagbladet. Bilden nedan saknar däremot upphovsmakare. Den enda informationen vi har om upphov är ”AB text och bilder, 1968”, ett årtal som nu visat sig vara fel.

Det vi nu med 100% säkerhet vet, är att året var 1957 och Tommy Steele gästade Stockholm. Tumultartad, höjden av salighet nådde de här ungdomarna då de lyckats komma nära artisten.

Bilden nedan ligger i samma volym som övriga personnamn på bostaven ”S” i Norrskensflammans arkiv, serie ”Personer”. Se mer information nedan, om detta arkiv.

För att ta del av våra bilder och fotografier måste du besöka oss, vi har nämligen inte lagt ut bildregistret på webben ännu. Volymernas beskrivningsfältet i vår arkivkatalog Borge visas dessutom inte externt, när det rör sig om personnamn.

Tommy Steele. Fotograf: okänd

Tommy Steele. Fotograf: okänd, AB text och bilder, 1957.

Norrskensflamman

Flamman grundades 1906 i Luleå som en socialdemokratisk tidning. Fram till 1998 gick tidningen under namnet Norrskensflamman. Utgiven i Stockholm sedan 1987.

Efter partisprängningen 1917 blev Flamman vänstersocialistisk, och från och med 1922 kommunistisk. När APK bröt sig ur Vänsterpartiet kommunisterna 1977 blev tidningen organ för det nya partiet (och därigenom organ för den så kallade Norrbottenskommunismen). Flamman bröt däremot med APK och antog 1990 sin nuvarande partibeteckning: oberoende socialistisk tidning.

En händelse som gått till historien är Attentatet mot Flamman år 1940, vilket resulterade i att fem personer omkom.

Norrskensflammans arkiv omfattar hundratals volymer och består av en fotografisamling uppdelad i tre serier: ”Personer”, ”Länder” och ”Motiv”. Dessa är i sin tur alfabetiskt ordnade.

Exempelvis rymmer volym 1 i serien för ”Motiv” 4369/ö/3/1 följande motiv:

”Arbetsliv; Arkitekt, Ritare, Apotek, Bilfabriker, Bilverkstäder, Bryggerier, Bibliotek, Bokhandel, Bagare, Kontor, Bensinstationer, Bergsprängare Brobyggare, Brandkår”.