Forskarstafett – arkivens dag


Välkommen till en heldag med spännande seminarier

Forskarstafetten går av stapeln under Arkivens dag, läs gärna om vilka fler aktiviteter vi har under denna dag.

10:00
Gustav Nyberg : Statarnas för-fackliga kamp

I sitt föredrag kommer Gustav Nyberg behandla 1890 års för-fackliga kamp bland statarna i Stockholms län. Ambitionen är att förklara varför skördestrejkerna inträffade och hur parterna (godsägare och statare) agerade i detta konfliktfyllda sammanhang utifrån de rådande socioekonomiska och politiska strukturerna.

Gustav Nyberg har en magisterexamen i historia efter studier på Södertörns högskola.

11:30
Emma Hilborn : Världar i Brand

När vi tänker på skönlitteraturen får den gärna en drömmande klang som för tankarna till främmande platser långt borta från vardagen. I det ungsocialistiska förbundets tidning Brand publicerades mängder av sådana uppdiktade historier under det tidiga 1900-talet, trots att man var en radikal politisk grupp med anspråk på inflytande både inom det socialdemokratiska partiet och i samhället i stort. Vad var det i skönlitteraturen som man inte ansåg sig kunna undvara?

Emma Hilborn disputerade 2014 på den historiska avhandlingen Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press.

12:30
Utdelning av Bosdotterpriset för Annette Thörnquist

13:30
Lovisa Broström : Fascismens materiella grunder

Är det förindustriella jordbruksstrukturer, eller ekonomiska kriser som gör att fascismen uppstår på vissa platser och under vissa perioder? Lovisa Broström presenterar en förslagen av de materiella förutsättningarna för fascismens utveckling.

Lovisa Broström doktorand i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och skriver avhandling om välfärdsstaten. Dessutom frilansskriver hon om fascism.

15:00
Gabriel Kuhn : Bokpresentation: Rån för revolutionen. Blekingegadegruppen inifrån

Den danska Blekingegadegruppen rånade värdetransporter och postkontor i Danmark under 1970- och 80-talet och skickade pengarna till befrielserörelser i tredje världen. Gruppen har på senare år uppmärksammats i böcker och tv-serier. I Rån för revolutionen kommer för första gången aktivisterna själva till tals. Bokens redaktör Gabriel Kuhn berättar om gruppens historia, om arbetet med boken och om varför han tyckte det var viktigt att sammanställa den.

Gabriel Kuhn är född i Österrike och bosatt i Stockholm. Han har publicerat flera böcker om politisk teori och historia, bland annat Life Under the Jolly Roger: Reflections on Golden Age Piracy (2010) och All Power to the Councils! A Documentary Reader of the German Revolution of 1918-1919 (2012).

16:30
Karin Zackari: Fotografier i Thailändsk radikal historia

Karin Zackari har letat efter fotografier från oktober 1973 och oktober 1976, då arbetare, bönder och studenter gick samman mot militärdiktatur. 1973 har blivit en viktig del i en historia om demokratisk utveckling i Thailand medan 1976 har tystats ner. I arkiven i jakt på bilder av händelserna blir kampen om minnet mycket påtaglig. När officiell censur är stark är de alternativa arkiven, såsom arbetarnas museum och studentrörelsens arkiv, desto viktigare.

Karin Zackari, doktorand i mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen i Lund. Skriver en avhandling om politiskt motstånd i Thailand. Har tidigare arbetat som fotojournalist.