Arkivens dag 2014 – Orostider


Under den årliga Arkivens dag håller vi lördagsöppet. Passa på att komma och titta på vår utställning med material på temat Oroligheter samt lyssna på flertalet föredrag

När: 8:e november, kl 10-17.30
Var: Elektronvägen 2, Flemingsberg

”Orostider” är inte bara namnet på den inledande artikeln i tidskriften Tiden, där Branting proklamerade att arbetarrörelsen skulle utgöra en kulturrörelse. Orostider är inte heller endast de två stora krigen. Under årets tema har vi därför valt att göra ett antal nedslag i historien för att visa upp den bredd av material som vi har.
Följ med på en arkivresa från socialdemokratins ungdom, statarna och det tidiga 1900-talet, till 70-80-talets danska autonoma vänster och 2000-talets alternativrörelser i Sverige. Missa inte heller nedslagen i thailändsk radikalhistoria och den tyvärr så tidsaktuella fascismen.

Strejkoroligheter vid Tobaksmonopolets nybygge 1930. Fotosamlingen ARAB. Fotograf: Vicke Malmström

Arkivens dag är en återkommande händelse inom arkivinstitutioner.
Dagen infaller alltid den andra lördagen i november månad och syftar till att visa arkivens potential och inte bara rollen som bevarare.
Arkivens dag firas över hela Sverige, samt i våra nordiska grannländer, läs mer om Arkivens dag på extern webbsida.

Vårt arkiv är en del av en levande kulturinstitution och målet är att väcka intresse hos allmänhet och redan etablerade besökare för det material som institutionen rymmer samt den verksamhet som bedrivs.

Vi kommer att bjuda på både arkiv- och biblioteksmaterial på temat, samt guidade visningar och flertalet föredrag.

Vår forskarstafett med fem föredrag går av stapeln under hela dagen. För ett mer utförligt information om de olika föredragspunkterna, se programmet på vår evenemangssidan:

  • Karin Zackari (Lund) – Fotografier i Thailändsk radikal historia
  • Emma Hilborn (Lund) – Världar i Brand
  • Gustav Nyberg – Statarnas för-fackliga kamp
  • Lovisa Broström – Fascismens materiella grunder
  • Gabriel Kuhn – Bokpresentation – Rån för revolutionen. Blekingegadegruppen inifrån

Se även vår utskriftsvänliga karta med vägbeskrivning.

Vi kommer att bjuda på vegetarisk soppa till en billig penning, samt även erbjuda kaffe och fikabröd. För soppan har vi vår vänförening AKS – Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap att tacka!

Välkomna!