Forskarstafett 27 maj 2016


Välkommen till en eftermiddag med spännande föreläsningar om det senaste inom arbetarhistoria.

Affisch Forskarstafett 2016

13.00-14.00

Aina Tollefsen (Umeå Universitet)
Migrantarbetare i norra Sveriges bärindustri

Du kan läsa mer om Ainas forskning på detta tema bland annat i antologin Remapping gender, place and mobility: global confluences and local particularities in Nordic peripheries
som gavs ut på Routledge 2015.

14.00-15.00

Terese Anving (Lunds Universitet)
Nannys och au-pairer på Sveriges nya privatiserade barnomsorgsmarknad

Terese forskning kring detta ämne återfinns bland annat till exempel i tidskriften Fronesis temanummer om en familjepolitik i förändring (nr 50-51 2015).

15.00-16.00

Klas Rönnbäck (Göteborgs Universitet)
Arbete och levnadsstandard i Västafrika innan kolonialiseringen

Klas forskning på temat kan man läsa om i hans nya bok Labour and Living Standards in Pre-Colonial West Africa: The Case of the Gold Coast som kom ut på Routledge 2015.

Om du har frågor hör av dig till malin.nilsson [snabel-a] arbark.se

Ingen anmälan krävs.

Varmt välkomna till ARAB!