GLHN håller sin andra konferens i Stockholm


Global Labour History Networks (GLHN) andra konferens arrangeras av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek den 22-24 January 2020.

Workshopen Methods for Global Labour Histories arrangeras av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg.

Två publika evenemang ingår och dessa hålls i ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm: Christian de Vitos föreläsning om mikro- och makroanalytiska metoder i global arbetarhistoria samt en paneldebatt om arkiv som har hamlat i ”fel” land och hur man kan hantera det. Båda dessa hålls i ABF-huset.

För detaljerad information om programmet se programmet nedan.