Gå med i Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek


I tuffa tider är vi glada över att ha Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Genom att bli medlem stödjer du vårt arbete med att dokumentera och sprida kunskap om arbetarrörelsens historia!

Stödföreningen har funnits sedan 1970-talet och har ett fyrtiotal medlemsorganisationer. Tidigare har enbart organisationer kunnat bli medlemmar men på stödföreningens årsmöte i maj 2019 beslutades att även privatpersoner ska kunna bli medlemmar. 

Förutom att stödföreningen ger ekonomiskt stöd är den en bra utgångspunkt för att sprida kännedom om arkivfrågor samt öka intresset för dessa.

Medlemsavgiften för privatpersoner är 350 kr.  Medlemsavgifterna går direkt till ARAB.

Här kan du läsa mer om stödföreningens arbete. Om du har frågor kan du mejla till info@arbark.se.

På länken nedan kan du bli medlem i vår stödförening.

Fyll i formuläret för att bli medlem.