ARAB:s stödförening höll digitalt årsmöte


Stödföreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek genomförde ett digitalt årsmöte den 17 september under ledning av Jan-Olof Gustafsson, Målarna. Tretton medlemsföreningar och sex enskilda medlemmar deltog.

Interiör från magasinet.
Interiör från magasinet med Pascual Di Biancos målning i förgrunden.

Stödföreningen har nu 167 medlemmar: 37 organisationer samt 130 privatpersoner. Tidigare kunde enbart organisationer bli medlemmar men stödföreningens årsmöte i maj 2019 beslutade att även privatpersoner skulle kunna bli medlemmar.

Medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade under 2021. För privatpersoner betyder det 350 kronor och pengarna går direkt till ARAB. Genom att bli medlem kan du stödja vårt arbete med att dokumentera och sprida kunskap om arbetarrörelsens historia.

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning. Mötet satte även arvoden till styrelse och revisorer till 0 kronor.

Den nya styrelsen består av Gustav Holmlund, Handels, Isabella Iverus, Byggnads, Maria Legge, Transport, Anna Jensen Naatikka, IF Metall, Håkan Nilsson, ARAB, Stefan Svensson, ABF, samt Annika Ödebrink, Seko. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Annika Ödebrink till ordförande, till kassör valdes Stefan Svensson och till adjungerad sekreterare utsågs Magnus Åhrgren, ARAB.  

Här kan du läsa mer om stödföreningens arbete. Om du har frågor kan du mejla till info@arbark.se

På länken nedan kan du bli medlem i vår stödförening.

Fyll i formuläret för att bli medlem.