Konsten flyttar in på ARAB i nytt residensprogram


Konstnären Ingela Johansson på ARAB.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Konstfrämjandet Stockholm startar nu ett residensprogram för bildkonstnärer. Den första kontnären är Ingela Johansson, som under en längre tid har undersökt fenomen som andra ofta förbiser, många av dem med anknytning till arbetarrörelsen.

Nu lanserar Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm, Sveriges första residensprogram för bildkonstnärer inom biblioteks- och arkivverksamhet. 

ARAB, som är medlem i Konstfrämjandet, vill tillgängliggöra arkivets innehåll för gruppen konstnärer på ett mer omfattande sätt än tidigare. Syftet är att utveckla relationen mellan samtidskonsten och institutionen och dess samlingar.

Residensprogramet tar avstamp i det konstnärliga arbete som har bedrivits av Patrick Kretschek på ARAB mellan november 2019 och våren 2021. I ett pilotprojekt har han utvecklat formerna för att ha en arbetande konstnär på institutionen.

-ARAB ser fram emot samarbetet med Konstfrämjandet Stockholm och den första residenskonstnären Ingela Johansson. Vi ser en möjlighet att kunna tillgängliggöra våra samlingar på ett nytt sätt. Vi hoppas också att vi genom samarbetet kommer att nå nya grupper av människor, bland annat konstnärer, som är intresserade av att ta del av arbetarrörelsens historia, säger Håkan Nilsson, institutionschef på ARAB. 

Arbetarhistoria möter samtidskonst

I Sverige har konstnärer under de senaste åren visat stort intresse för arbetarrörelsens historia, där det finns många händelser och personer som i ljuset av vad vi vet idag är betydelsefulla men som inte fått särskilt mycket uppmärksamhet eller är helt bortglömda. Såväl vunna segrar som förlorade kamper har blivit kritiskt granskade och synliggjorda.

-Vi är glada över att starta ett residensprogram tillsammans med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och på så vis bidra med nya infrastrukturer för konstnärlig produktion i Stockholm och skapa förutsättningar för nya möten mellan arbetarhistoria och samtidskonst, säger Sebastian Dahlqvist, konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Stockholm.

I slutet av maj flyttade Ingela Johansson in i en ateljé bland arkivets forskare och arkivarier. Ingela Johansson arbetar med film, installation, måleri, textil och foto. Hon har under en längre tid undersökt och gett form åt arbete och motstånd. I sin senaste utställning på Södertälje Konsthall under våren 2021 visade hon bland annat glaskonstverk med emblem från arbetarrörelsens fanor som förlaga samt textila verk med motiv av Rosa Luxemburg, Sylvia Pankhurst, Pallas Athena med flera. Delar av den så kallade strejkkonstsamlingen i Gällivare (från gruvarbetarstejken 1969) visades samtidigt.

Konstnärlig undersökning

Ingela Johansson tycker att det ska blir roligt att utforska arkivet på plats under en längre tid.

– Jag har sedan under ett antal år haft stor glädje av arkivet i arbetet, både akademiskt och konstnärligt. Arkivet är en unik plats, det första arbetarrörelsearkivet i världen. Det täcker in hela arbetarrörelsen: Autonoma rörelser, organisationer, föreningar och partier. Det kommer att bli intressant att se vad konstnärer spelar för roll här, eftersom jag förstått att det ändå finns innehållsmässiga luckor mellan det historiska idéarvet och samtida rörelsers idéer och frågor, säger hon.

Varje konstnärsresidens pågår i tre till fyra månader. Under den tiden kommer arbetsprocessen även att presenteras genom olika publika evenemang, som konstsamtal och workshops, och utställningar i ARABs lokaler och på andra ställen. 

Samarbetet om konstnärsresidens pågår i ett första steg till och med till oktober 2022, men målsättningen är att projektet ska fortsätta under en längre tid. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Du kan läsa mer om konstnären Ingela Johansson på hennes webbplats.

Ingela Johansson har haft glädje av arkivet tidigare, i såväl konstnärliga som akademiska undersökningar.