Ingela Johansson – utställning vintern 2021/2022


Ingela Johansson är den första residenskonstnären i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek samarbete med Konstfrämjandet Stockholm. Delar av tidigare utställningar har under vintern 2021/2022 ställts ut på ARAB, med förhoppning om att en ny utställning baserad på residenstidens arbete presenteras under hösten 2022.

Ingela Johansson har under en längre tid har undersökt fenomen som andra ofta förbiser, många av dem med anknytning till arbetarrörelsen.

I denna utställning som hänger till mitten av mars 2022 kan besökarna ta del av textiler men även glasobjekt vars förlagor bland annat är emblem från samlingarna på ARAB. Besökare kan även se filmerna Silvertunga, den stora gruvstrejken 1969-70 (2020) samt Parade – An afternoon with Gunilla Palmstierna-Weiss (2020).

From Dusk to Dawn (2020)

Textilierna i varierande storlek – cirka 73 x 144 cm behandlar kvinnor (och monument av kvinnor) i en rad tygmontage. Kvinnorna skriver, läser eller spatserar i trädgården under skymning och tidig morgon. Den tid på dygnet som oftast är den egna tiden för kreativt tänkande och drömmar. En slags fredad tid för eftertanke och återhämtning. Det pågående arbetet är en blinkning till Judy Chicagos The Dinner Party. Ett försök att på ett idémässigt plan väva samman kvinnohistoriska porträtt och arbetarrörelsens artefakter och samlingar.

Emblem (glasobjekt) (2020)

Med ett ursprung i glasriket Småland, och flera generationer glasblåsare i släkten, har Ingela Johansson för första gången arbetat med glas som material. Förlagorna är emblem från samlingarna hos ARAB men även funna på Internet.

Silvertunga, den stora gruvstrejken 1969-70 (2020)

Med bakgrund till den stora gruvarbetarstrejken som bröt ut den 9 december 1969 har Ingela Johansson i över tio års tid arbetat med den vilda strejkens historia och dess relation till en radikaliserad kultursfär i 68-rörelsens spår. I videoverket visas ett montage av visuell dokumentation i form av pressbilder från strejken funna i Norrbottensarkiv tillhörande Norrbottens Media och Kiruna kommun. Strejktalet och den kollektiva erfarenheten i centrum. I talarstolen blir jaget större än sig självt och uppgår i alla de möjligheter som samlingen uppbär. Talet blir också en konstform inom vilken praktisk kamp och livserfarenheter förenas med poetiska utsagor och drömmar om en värld bortom den rådande.

Parade – An afternoon with Gunilla Palmstierna-Weiss (2020)

I detta videoverk får vi följa med hem till Gunilla Palmstierna-Weiss under en eftermiddag. Utgångspunkten för mötet är en fråga om Peter Weiss teckning Parad som kom till under efterkrigstiden när Peter Weiss intresserade sig för att återge barndomens frihetskänsla genom cirkusmotiv.

Texterna är nedkortade texter från utställningen.

Läs tidigare inlägg om residenskonstnärskapet och Ingela Johansson