fackföreningsrörelsen

ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Varför blev den utomnordiska arbetskraftsinvandringen reglerad under 1960-talet? Vilken roll spelade den fackliga rörelsens för denna policyförändring? Med Jesper Johansson.

Lunchseminarium: Den reglerade arbetskraftsinvandringen på 1960-talet – den fackliga rörelsens ...


ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur reagerade LO på invandringen till Sverige, vilka villkor erbjöds de invandrade arbetarna i det svenska samhället och hur såg villkoren för de invandrade arbetarna inom fackföreningsrörelsen ut? Med Zeki Yalcin.

Lunchseminarium: Facklig gränspolitik. Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur uppfattar förtroendevalda inom LO-förbunden diskriminering? Vilka möjligheter att agera finns i situationer där det förekommer diskriminering på arbetsplatsen? Diskussion utifrån en undersökning bland fackligt förtroendevalda. Med Paulina de los Reyes.

Lunchseminarium: Facket och ”invandrarna”. Var går gränsen?