fanor


Broderade respektive målade fanor och standar förvaras på olika sätt. Gemensamt för dem är att de mår bäst i en mörk miljö med jämn temperatur.

Så förvarar vi fanor och standar
Den första röda fackföreningsfanan i Sverige var till formen ett standar och invigdes av Stockholms Träarbetareförening den 30 december 1883. Redan 1864 hade Typografiska Föreningen i Stockholm invigt sitt standar men det var vitt.

Den röda fanan