invandring


ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur reagerade LO på invandringen till Sverige, vilka villkor erbjöds de invandrade arbetarna i det svenska samhället och hur såg villkoren för de invandrade arbetarna inom fackföreningsrörelsen ut? Med Zeki Yalcin.

Lunchseminarium: Facklig gränspolitik. Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009


ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur uppfattar förtroendevalda inom LO-förbunden diskriminering? Vilka möjligheter att agera finns i situationer där det förekommer diskriminering på arbetsplatsen? Diskussion utifrån en undersökning bland fackligt förtroendevalda. Med Paulina de los Reyes.

Lunchseminarium: Facket och ”invandrarna”. Var går gränsen?