Årsberättelser och redovisningar


Genom att läsa våra årsberättelser och årsredovisningar kan du få en inblick i Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhet.

Att läsa Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhetsberättelse och årsredovisning är ett utmärkt sätt att ta reda på mer om vår verksamhet. Vi berättar om arbetet som medarbetarna på institutionen utför och om större händelser som påverkar verksamheten. Här finns även statistik över accessioner, arkivbeställningar, boklån, antal besökare på webb och sociala medier med mera.

På länkarna nedan hittar du institutionens verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Saknar du något material eller har frågor, ta kontakt med oss.

Årsberättelse

Årsredovisning