Audiovisuella beställningar


I våra samlingar finns ungefär en miljon bilder varav omkring 70.000 är sökbara via vårt bildregister (endast tillgängligt på plats hos oss). En ökande mängd är digitaliserade. Bilder kan fungera som källmaterial i forskningen eller för att illustrera böcker, utställningar och annat. Vi har även filmer och ljudband, digitalt och analogt.

Du kan endast söka bland vårt audiovisuella material på plats hos oss, via våra register eller manuellt direkt i materialet. Vi lånar inte ut materialet, utan levererar kopior mot betalning.

  • Var ute i god tid. Vi tar en till två veckor på oss för att hantera ett köp.
  • Vi äger i regel inte upphovsrätten till materialet i våra samlingar. Användaren av materialet ansvarar för detta vid all form av användning. Se mer nedan.
  • Beställningarna går alltid via forskarexpeditionen. På plats eller via mail: forskarexpedition[a]arbark.se
  • För att använda ljud och rörlig bild i kommersiell eller offentlig användning behöver du skriva på ett avtal. Se mer nedan.

Om du har en enstaka, väldigt avgränsad förfrågan per telefon eller e-post kan vi göra en sökning för att ta reda på om några bilder, ljudklipp eller filmer finns med efterfrågad beskrivning.

Hur du refererar till det material du vill beställa

När du hittar material som du vill köpa kopior av, ska du via mail notera alla uppgifter som hör till varje bild:

  • Beskrivning: bildtext, motiv, årtal eller dylik information.
  • Upphovsmakare: fotograf, bildbyrå eller liknande.
  • Sökväg: arkivbildare, volym, aktnummer, nummer (löp-, bild-, eller negativnummer).

Om du glömmer eller missar uppgifter är det ofta ett tidskrävande arbete att återsöka dem i efterhand.

Vid publicering gäller följande

Du måste alltid ange:

  • Upphovsmakarens namn.
  • Arkivinstitution: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
  • Arkiv(bildare): [t.ex. Alva och Gunnar Myrdals arkiv].

Vi har ett avtal om upphovsrätt, rörande kopior på ljud och rörlig bild från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Detta avser alla form av publik, offentlig eller kommersiell användning av materialet. Avtalet avser även exempelvis youtube-visningar.

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – Avtal för ljud och rörlig bild (2018), (pdf)

Upphovsrätt

Upphovsmakarens namn är viktigt med tanke på upphovsrätten. Om vi har uppgift om upphovsmakaren vidarebefordrar vi alltid detta till beställaren, men det är ditt ansvar som beställare att ta reda på vem som har upphovsrättigheterna.

Om du misslyckas med att identifiera upphovsrättsinnehavaren efter rimlig arbetsinsats kan du någonstans i anslutning till publiceringen tillägga exempelvis denna formulering:

Författaren har försökt kontakta upphovsrättsinnehavare. Om det finns någon som har anspråk på upphovsrättigheter i denna skrift vänligen kontakta redaktionen/författaren.

 

Priser för framtagning av kopior finns på sidan reproduktioner & kopiebeställningar.