Kontakta oss | Besök oss | Lättläst | Om oss | English

 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet

Webbutveckling på en minnesinstitution

Kalle Laajala, 25 juni 2009.

Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma i ABF-huset i Stockholm den 27-28 maj 2009 deltog vi under dag två med en presentation om webbutveckling på en minnesinstitution.

Presentationen berörde bland annat Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek som institution, vårt uppdrag, arbetsfördelning inom webb/IT, en blick på våra webbplatser och användning av “kringtjänster”.

Vidare exemplifierades med några av våra erfarenheter så långt, lite om vilka problem och möjligheter som föreligger, samt en blick på vårt användande av publiceringssystemet Wordpress. Avslutningsvis gavs några få tips för åhörarna att titta närmare på.

Länkar till ett urval resurser som nämns i presentationen


Senast uppdaterad: 25 juni 2009