Månadsarkiv: januari 2011


ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Varför blev den utomnordiska arbetskraftsinvandringen reglerad under 1960-talet? Vilken roll spelade den fackliga rörelsens för denna policyförändring? Med Jesper Johansson.

Lunchseminarium: Den reglerade arbetskraftsinvandringen på 1960-talet – den fackliga rörelsens ...
ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur reagerade LO på invandringen till Sverige, vilka villkor erbjöds de invandrade arbetarna i det svenska samhället och hur såg villkoren för de invandrade arbetarna inom fackföreningsrörelsen ut? Med Zeki Yalcin.

Lunchseminarium: Facklig gränspolitik. Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009
ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Johan Svanberg om rekryteringen av arbetare från Jugoslavien till Svenska Fläktfabriken. Vilken roll spelade Metall i rekryteringsprocessen? Hur såg samverkan mellan facket och arbetsmarknadsmyndigheterna ut?

Lunchseminarium: Arbetskraftsrekrytering och den svenska arbetsmarknadsmodellen