Läs om stora projekt och dagligt arbete i ARABs årsberättelse


Detalj från omslaget av ARABS årsberättelse 2020.

2020 var ett mycket speciellt år för såväl privatpersoner som organisationer och företag. Genom att läsa institutionens verksamhetsberättelse får du en inblick i vårt arbete har sett ut under covid-19-pandemin.

I Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks verksamhetsberättelse berättar vi om större projekt och satsningar, men också om det dagliga arbetet med att ordna och förteckna arkiv.

2020 startade med två stora evenemang: En internationell workshop tillsammans med Global Labour History Network, och konferensen Longterm perspectives on preventing sexual harassment in the workplace på Arbetets museum i Norrköping, som var ett samarbete med Arbetets museum, LO, Linköpings Universitet och Forte. Arbetarlitteraturens dag fyllde biblioteket i början av februari. Därefter stängde institutionen för besökare och hade endast öppet 18 augusti-30 oktober igen.

I oktober startade ARAB en insamling av berättelser om hur covid-19-pandemin har påverkat arbetet för LO-fackförbunden medlemmar. Insamlingen är planerad att pågå till oktober 2021 och du kan se den här.

Vi inledde också ett stort externfinansierat samarbetsprojekt, Labour’s Memory, där målet är att digitalisera fackliga organisationers verksamhetsberättelser och årsrapporter från lokal till global nivå under perioden 1880-2020. Läs mer om projektet här.

Samtidigt har det dagliga arbetet pågått med att ordna och förteckna arkiv. Några av de arkiv som har förtecknats helt eller delvis under året är:

  • Agda Östlund
  • Pierre Schori
  • Gudrun Schyman
  • Tage Erlander (utökning)
  • Socialdemokratiska kvinnoförbundet (tillägg)
  • Kvinnor för fred (tillägg)
  • Ung Vänster (tillägg)

Verksamhetsberättelsen innehåller också statistik. När det gäller antalet besökare var siffran förstås betydligt lägre än vanligt, 507 personer. Samtidigt ökade hanteringen av forskarfrågor via e-post kraftigt när människor inte kunde komma till institutionen, och samma sak gäller antalet beställningar från vår kopie- och reprotjänst.

På länkarna nedan hittar du institutionens verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Årsberättelse

Årsredovisning