Utlysning av Rudolf Meidner-priset 2024


Forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek utlyser härmed Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för 2024.

Rudolf Meidner vid sitt skrivbord.
Rudolf Meidner var ordförande i ARABs forskningsråd 1981-1996.

Beträffande priset, vars summa för närvarande är sammanlagt 25 000 kr, gäller följande:

• Priset tilldelas i första hand framstående yngre forskare eller författare av publicerade arbeten, vilka väsentligt bidragit med ny kunskap om fackföreningsrörelsens historia eller angränsande ämnen. Till grund för bedömningen ligger inte bara arbetets vetenskapliga halt utan också dess informationsvärde och tillgänglighet för en bredare publik.

• Prissumman kan tilldelas en eller delas mellan flera författare.

• Tre exemplar av arbeten, samt kontaktuppgifter till den nominerade kandidaten ska sändas in av författaren själv eller av annan person och skall ha inkommit senast den 1 mars 2024 till:

Silke Neunsinger, Arbetarrörelsen arkiv och bibliotek, Elektronvägen 2,141 49 Huddinge.

• Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och dess forskningsråd kan också på eget initiativ ta upp arbeten för bedömning.

• Forskningsrådet beslutar om pristagare under hösten 2024.

För närmare upplysningar:

Silke Neunsinger (tel 08-412 39 27) eller, Jeanette Gustafsdotter (tel 08-412 39 01),

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; e-post: förnamn.efternamn@arbark.se

Huddinge i november 2023

Silke Neunsinger
Forskningsrådets sekreterare


Tidigare pristagare: Annette Thörnquist (Uppsala, 1995), Eva Blomberg (Stockholm, 1996), Lisa Öberg (Stockholm, 1997), Anders Kjellberg (Lund, 1998), Göran Salmonsson (Uppsala, 1999), Gunnela Björk (Örebro, 2000), Örjan Nyström (Göteborg, 2001), Carina Gråbacke (Göteborg, 2002), Roger Johansson (Malmö/Lund, 2003), Urban Lundberg (Stockholm, 2004), Magnus Nilsson (Lund, 2004), Lars Hansson (Växjö, 2005), Rebecca Svensson (Västerås/Uppsala, 2005), Anders R Johansson (Visby, 2006), Jonas Sjölander (Växjö, 2007), Jimmy Engren (Växjö, 2008), Jesper Johansson (Växjö, 2009), Andres Brink-Pinto (Lund, 2010), Björn Ohlsson (Göteborg, 2010), Sofie Tornhill (Berlin/Stockholm, 2011), Rasmus Fleischer (Stockholm 2013), Lena Sohl (Uppsala, 2014), Malin Nilsson (Göteborg, 2015), Matias Kaihovirta (Åbo, 2016), Nina Trige Andersen (Köpenhamn, 2017), Jakob Molinder (Uppsala, 2018), Astrid Elkjær Sørensen (Aarhus, 2019), Desirée Enlund (Linköping, 2020), Kristin Linderoth (Lund, 2021) Aleksi Huhta (Helsingfors, 2022) och Jonas Söderqvist (Uppsala, 2023).

Läs mer om Rudolf Meidner-priset

Läs mer om Rudolf Meidner