diskriminering

ARAB. TEMAVECKA: "Arbetare i rörelse : flyktingar & migranter - solidaritet & konkurrens"

Hur uppfattar förtroendevalda inom LO-förbunden diskriminering? Vilka möjligheter att agera finns i situationer där det förekommer diskriminering på arbetsplatsen? Diskussion utifrån en undersökning bland fackligt förtroendevalda. Med Paulina de los Reyes.

Lunchseminarium: Facket och ”invandrarna”. Var går gränsen?